En lille samlet flok…

WordPress Meetup i Aalborg – The Jule Edition!

Denne gang var vi ikke så mange, men på trods af at der faktisk ikke var andet end småsnak og hygge, så var der alligevel mødt 14 WordPress entusiaster op. Da alle var gengangere kunne vi springe let og elegant over de programpunkter, der handlede om præsentation af hinanden og stedet.
I stedet gik vi direkte til Den Varme Designstol, der denne gang drejede sig om Vraa Højskoles websted. Det blev en lidt speciel gennemgang, da vi startede med en præsentation af både webstedet og deres annoncering på Google og Facebook. Med det som udgangspunkt blev siden gennemgået for elementer, der kunne øge konvertering. Herefter præsenterede Morten alle de forskellige muligheder der er for på en nem og hurtig måde af “julificere” sit websted: faldende sne, juledekorationer, snemænd og julegaver – og til sidst julemanden i sin kane ridende på tværs af skærmen. Og selvfølgelig med julemusik!
Altsammen kunne klares ved at installere nogle forskellige plugins. Der var almindelig enighed om at det ikke var en forbedring… Tak til Aalborg Syndikatet for lån af lokaler. Næste WordPress Aalborg Meetup er 7. januar – glædelig jul!

#annoncer, #design, #jul

Snak om design og sikkerhed

Interesserede mennesker omkring et bord, en projektor til at vise slides og eksempler på – og en masse engagement i fællesskabet; det er de vigtigste ingredienser i et godt meetup!

Og alle tre dele var til stede mandag d. 9/10, da vi holdt WordPress Meetup på Syndikatet i Aalborg. 

Først en hurtig præsentation af stedet og deltagerne rundt om bordet, en bred forsamling med alt lige fra nybegyndere til erfarne udviklere.

Så lidt generel WP nyheder om blandt andet version 5.0, WC Nordic og WC EU.

Syndikatet skaber gode rammer for Meetups (Foto: Anette Lund Andersen)

Alle er kritikere

Derefter punktet “Den Varme Designerstol”, hvor vi i fællesskab tager et websted under kritisk (men kærlig) behandling og kommer med tips til, hvordan det kan forbedres.

Denne gang var emnet for kritikken Eventyrhaver; et websted, der er skulle finde sine ben som selvstændig blok efter at have været en del af en webshop.

Temaet var et meget enkelt standardtema, så der blev brugt mere tid på at komme med ideer i forhold til struktur og funktioner. Og da der som et eksperiment var kommet reklamer på, var det et naturligt udgangspunkt til en snak for/imod reklamer. Giver det mening at have dem, er irritationsmomentet for brugeren for stor, kan man reklamere uden at tabe integritet osv. God debat og meget relevant for mange bloggere.

Den vigtige sikkerhed

Herefter var det tid for aftenens tema: Sikkerhed.

Først en reminder om den helt elementære sikkerhed i at sørge for, at WordPress kernen, plugins og temaer holdes opdateret til seneste version.

Herefter en gennemgang at de simple, men effektive metoder til at forbedre sikkerheden omkring login: ingen åbenlyse brugernavne, svære password osv.

Her faldt snakken naturligvis hurtigt på nemme metoder til at lave og huske ‘svære’ adgangskoder. Og flere havde gode erfaringer med at bruge en ‘password manager’.

Herefter en kort gennemgang af mulighederne med forskellige plugins, der kan forbedre sikkerheden i en WordPress installation.

Bruger-til-bruger er en vigtig ingrediens (Foto: Anette Lund Andersen)

Bruger til bruger hjælp

Sidste punkt på dagsordenen var som altid bruger-til-bruger hjælp, hvor deltagerne kommer med de udfordringer de aktuelt sidder med, og de andre kommer med bud på løsningsmuligheder.

Afslutningsvis en kort reklame for den kommende fælles arbejdsdag: WordPress WorkCamp og næste Meetup i WordPress Aalborg.

Tak for en rigtig god aften!


Slideshow fra aftenen med blandt links til forskellige ressourcer her

Følg os også på Facebook

#aalborg, #design, #meetup, #sikkerhed