En lille samlet flok…

WordPress Meetup i Aalborg – The Jule Edition!

Denne gang var vi ikke så mange, men på trods af at der faktisk ikke var andet end småsnak og hygge, så var der alligevel mødt 14 WordPress entusiaster op. Da alle var gengangere kunne vi springe let og elegant over de programpunkter, der handlede om præsentation af hinanden og stedet.
I stedet gik vi direkte til Den Varme Designstol, der denne gang drejede sig om Vraa Højskoles websted. Det blev en lidt speciel gennemgang, da vi startede med en præsentation af både webstedet og deres annoncering på Google og Facebook. Med det som udgangspunkt blev siden gennemgået for elementer, der kunne øge konvertering. Herefter præsenterede Morten alle de forskellige muligheder der er for på en nem og hurtig måde af “julificere” sit websted: faldende sne, juledekorationer, snemænd og julegaver – og til sidst julemanden i sin kane ridende på tværs af skærmen. Og selvfølgelig med julemusik!
Altsammen kunne klares ved at installere nogle forskellige plugins. Der var almindelig enighed om at det ikke var en forbedring… Tak til Aalborg Syndikatet for lån af lokaler. Næste WordPress Aalborg Meetup er 7. januar – glædelig jul!

#annoncer, #design, #jul

Aalborg: Næste halvårs meetups planlagt

På 1½ time fik mødegruppen planlagt den kommende sæsons arrangementer – i hvert fald i store træk. Det bliver – i hvert fald foreløbigt – til et månedligt aftenmøde og to lørdage med co-working og workshops. Måske kommer der flere, mere uformelle eller improviserede aktiviteter til; det kan man aldrig vide med sikkerhed.

  • Mandag, 3. december kl 18-21 – Jul i Det gamle WordPress
  • Mandag, 7. januar kl 18-21 – Gutenberg
  • Lørdag 26. januar kl 9-15 – WordPress basecamp, co-woking krydret med workshops: Basal opsætning af WP, Sikkerhed med WordFence/Sucuri, Hastighedsoptimering
  • Tirsdag, 5. februar kl 18-21 – Plugins
  • Mandag, 4. marts kl 18-21 – Betalt eller gratis
  • Lørdag, 16. marts kl 9-15 – WordPress basecamp, co-woking krydret med workshops: SEO med Yoast SEO, WP oversættelse
  • Tirsdag, 2 april kl 18-21 – SEO
  • Mandag, 6. maj kl 18-21 – Temaer
  • Mandag, 3. maj kl 18-21 – Medier og mediebiblioteket 
Det var relativt nemt at få udfyldt møderne med emner og der var endda et mindre overskud, så vi har også gode forhåbninger om at kunne præsentere gode aftener til efteråret!

Hvad er WordPress Aalborg Meetup?

WordPress Aalborg Meetups samler typisk omkring 20 mennesker til en hyggelig aften med meget godt indhold, uanset niveau. Hver aften starter med en velkomst og en hurtig præsentation af de tilstedeværende. Herefter et 30 min oplæg om aftenens tema efterfulgt af en spørgerunde. Emnerne er forskellige områder med relation til WordPress, med forskellige sværhedsgrader, men dog forsøger vi at gøre det meste forståeligt for alle. Så gennemgår vi et websteds design og opbygning (tilhørende en af deltagerne) set fra en brugers synspunkt. Ejeren af webstedet for selvfølgelig mest ud af det, men som regel vil der være ting, som også har relevant for de øvrige deltagere. Aftenen slutter med en runde, hvor deltagerne kan præsentere aktuelle udfordringer, de gerne vil have input til, inden vi runder af med lidt løs netværk og mulighed for bruger-til-bruger support. Du kan selvfølgelig altid se de kommende aktiviteter i Meetup gruppen:

WordPress Aalborg

Aalborg, DK
74 Members

Gruppen her er for WordPress udviklere, designere og entusiaster. Lad os mødes, dele viden og erfaringer og skabe nye forbindelser i det lokale WordPress fællesskab…. der f…

Next Meetup

Jul i Det Gamle WordPress

Monday, Dec 3, 2018, 6:00 PM
16 Attending

Check out this Meetup Group →

Eller finde os på Facebook.

WordPress Meetup om optimering i Aalborg

WordPress Aalborg Meetup er en meget blandet forsamling, alt lige fra begyndere til nørdede teknikere. Og den første gruppe fik sin sag for tirsdag d. 6. november, hvor temaet var Hastighedsoptimering – til gengæld var nørderne i deres es!

Præsentation af deltagere

Vi starter altid med en velkomst og en kort præsentation, så er der åbnet op for netværk senere på aftenen. Samtidig giver det arrangøren et hurtigt overblik over gruppens sammensætning – og om vi skal supplere med engelsk eller kan nøjes med at snakke dansk. Herefter var tid det for det faste punkt “Den Varme Designerstol”, hvor webstedet Den Social Stemme blev taget under kærlig, men kritisk, behandling. Masser af gode forslag og punkter til overvejelse – og ikke kun fra ‘eksperter’. For det enhver brugers fornemmelse efter brug er relevant i den sammenhæng. Det bliver at se, hvilke ændringer denne gennemgang bliver årsag til i det næste stykke tid. Selvom det er en bestemt brugers websted, der bliver gennemgået, så vil mange af de øvrige deltagere også få tips, de vil kunne bruge til forbedring af deres eget websted. Derefter var det nørdetid og der blev præsenteret redskaber og metoder til hastighedsoptimering af et WordPress websted. Der er på sådan en aften ikke tid til at gå i dybden med det, men der blev præsenteret muligheder – og så kan vi måske på et senere tidspunkt arrangere en workshop med det emne på programmet. Lidt mere kaffe i kopperne og der var tid til at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete udfordringer. Denne aften var det blandt sprogversionering og medlemshåndtering, der blev snakket om. Til slut den obligatoriske ‘snak-på-hjem’, mens der blev ryddet op rundt omkring. Se aftenens præsentation her WP Meetup 2018-11-06. #meetup, #optimering, #wordpress-aalborg

Snak om design og sikkerhed

Interesserede mennesker omkring et bord, en projektor til at vise slides og eksempler på – og en masse engagement i fællesskabet; det er de vigtigste ingredienser i et godt meetup!

Og alle tre dele var til stede mandag d. 9/10, da vi holdt WordPress Meetup på Syndikatet i Aalborg. 

Først en hurtig præsentation af stedet og deltagerne rundt om bordet, en bred forsamling med alt lige fra nybegyndere til erfarne udviklere.

Så lidt generel WP nyheder om blandt andet version 5.0, WC Nordic og WC EU.

Syndikatet skaber gode rammer for Meetups (Foto: Anette Lund Andersen)

Alle er kritikere

Derefter punktet “Den Varme Designerstol”, hvor vi i fællesskab tager et websted under kritisk (men kærlig) behandling og kommer med tips til, hvordan det kan forbedres.

Denne gang var emnet for kritikken Eventyrhaver; et websted, der er skulle finde sine ben som selvstændig blok efter at have været en del af en webshop.

Temaet var et meget enkelt standardtema, så der blev brugt mere tid på at komme med ideer i forhold til struktur og funktioner. Og da der som et eksperiment var kommet reklamer på, var det et naturligt udgangspunkt til en snak for/imod reklamer. Giver det mening at have dem, er irritationsmomentet for brugeren for stor, kan man reklamere uden at tabe integritet osv. God debat og meget relevant for mange bloggere.

Den vigtige sikkerhed

Herefter var det tid for aftenens tema: Sikkerhed.

Først en reminder om den helt elementære sikkerhed i at sørge for, at WordPress kernen, plugins og temaer holdes opdateret til seneste version.

Herefter en gennemgang at de simple, men effektive metoder til at forbedre sikkerheden omkring login: ingen åbenlyse brugernavne, svære password osv.

Her faldt snakken naturligvis hurtigt på nemme metoder til at lave og huske ‘svære’ adgangskoder. Og flere havde gode erfaringer med at bruge en ‘password manager’.

Herefter en kort gennemgang af mulighederne med forskellige plugins, der kan forbedre sikkerheden i en WordPress installation.

Bruger-til-bruger er en vigtig ingrediens (Foto: Anette Lund Andersen)

Bruger til bruger hjælp

Sidste punkt på dagsordenen var som altid bruger-til-bruger hjælp, hvor deltagerne kommer med de udfordringer de aktuelt sidder med, og de andre kommer med bud på løsningsmuligheder.

Afslutningsvis en kort reklame for den kommende fælles arbejdsdag: WordPress WorkCamp og næste Meetup i WordPress Aalborg.

Tak for en rigtig god aften!


Slideshow fra aftenen med blandt links til forskellige ressourcer her

Følg os også på Facebook

#aalborg, #design, #meetup, #sikkerhed

Første meetup i Sønderborg

Velkommen til Sønderborg og Als’ første WordPress Meetup den 29/8-2018.

Meetup er for alle, der interesserer sig for WordPress, hvad enten det er som udvikler, almen bruger på kommercielt plan eller bare på hobby-basis.

Disse meetups afholdes en gang om måneden, hvor vi mødes og hjælper hinanden med udfordringer og muligheder.

(HUSK din bærbar pc og en forlængerledning).

Fælles for os deltagere, er at vi gerne vil bidrage til videndeling, hjælpe hinanden med at få løst vores daglige WordPress-udfordringer samt værne om fællesskabet.

Så har du interesse i at nørde WordPress med en flok super entusiastiske, søde og rare mennesker, så mød op, når vi sparker det ALLER første WordPress Meetup Sønderborg i gang 🙂

Det er gratis, det eneste du skal er at tilmelde dig her på siden.
Find også mere om os i vores nyoprettede Facebook-gruppe:

https://www.facebook.com/groups/1828510044122583/

AGENDA:
Velkomst v. Ragini
Bordet rundt – hvem er vi?
Spørgsmål og svar i plenum
“Fri leg” – vi hjælper hinanden på kryds og tværs

Obs. Medbring gerne egne drikkevarer, da cafeen er lukket


If you have a heart beating for WordPress, come and join our WordPress Meetup, who now have their own group.

Anyone who is interested in meeting other WP-nerds and to knowlegde-share and help other to become even better WP’ers, are welcome to join.

This meetup is for free. You simply just have to submit here on the platform.

Remember your laptop.

Follow us on Facebook.